Дисципліна «Прикладна хімія». Зміст - Персональний сайт викладача Кофанова Валентина Василівна

П Е Р С О Н А Л Ь Н И Й   С А Й Т    В И К Л А Д А Ч А
К О Ф А Н О В А   В А Л Е Н Т И Н А   В А С И Л І В Н А
П Е Р С О Н А Л Ь Н И Й   С А Й Т    В И К Л А Д А Ч А
К О Ф А Н О В А   В А Л Е Н Т И Н А   В А С И Л І В Н А
П Е Р С О Н А Л Ь Н И Й   С А Й Т    В И К Л А Д А Ч А
К О Ф А Н О В А
В А Л Е Н Т И Н А   В А С И Л І В Н А
П Е Р С О Н А Л Ь Н И Й   С А Й Т
В И К Л А Д А Ч А
К О Ф А Н О В А   В. В.
Перейти до контакту
ДИСЦИПЛІНА «ПРИКЛАДНА ХІМІЯ»

Дисципліна «Прикладна хімія» викладається на 2 курсі. Освітні програми (спеціалізації): «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів»; «Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів»; «Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації»; «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки».


Розділ 1 Основи хімічної промисловості

Розділ 2 Загальні відомості про метали та їх сполуки

Розділ 3 Дисперсні та колоїдні системи, промислові гази

© 2021 Кофанова Валентина Василівна
© 2021 Кофанова Валентина Василівна
© 2021 Кофанова Валентина Василівна
© 2021 Кофанова Валентина Василівна
Назад до змісту